responsive carousel

فوق روان کننده ها (Superplasticizer or High Range Water Reducers)

 فوق روان کننده بتن

 

فوق روان کننده بتن چیست و چه کاربردی دارد؟

Superplasticizer or High Range Water Reducers


 فوق روان کننده بتن با کاهش آب بتن باعث صرفه جویی در مصرف سیمان و سادگی عمل تراکم و اختلاط بتن می گردد. فوق روان کننده ها در مقایسه با روان کننده ها دارای اثر قوی تری هستند. این مواد ضمن حفظ انسجام بتن و بدون کاهش مقاومت آن باعث افزایش کارایی آن می شوند. علاوه بر این، این مواد قادرند آب مورد نیاز بتن را به میزان ۲۵ تا ۳۵ درصد کاهش دهند و مانع آب انداختن آن شوند؛ لذا باعث افزایش بسیار زیاد مقاومت بتن می شوند. توسعه ی آینده بتن وابسته به افزودنی های آن مخصوصا فوق روان کننده بتن است. در ساختمان بزرگراه ها برای کسب مقاومت اولیه بالا از فوق روان کننده بتن استفاده می شود.
فوق روان کننده نوترال BCS 404
فوق روان کننده نوترال BCS 414
فوق روان کننده نوترال BCS 400
فوق روان کننده دیرگیر BCS 420
روان کننده بتنBCS 402:
فو ق روان کننده زود گیر BCS 410
ابر روان کننده بتن BCS 401