responsive carousel
ضد یخ با کلراید

ضد یخ با کلراید:

 

ضدیخ بتن با کلراید، افزودنی مناسب جهت کاهش نقطه انجماد ملات و بتن ،تسریع درگیرش و تشدید حرارت زدایی که بر پایه کلرایدهای کلسیم ونمکهای معدنی با نسبت های خاصی ترکیب گردیده است توضیع می گردد.


موارد کاربرد

 

  • زمانهایی که افت سریع دمای محیط پیش بینی می گردد.
  • گیرش سریع بتن جهت استفاده سریع از سازه بتنی
  • مناطق سردسیر و یخبندان

مزایای استفاده

 

  • کاهش نقطه انجماد آب و بتن
  • افزایش حرارت زدایی بتن و تأمین زودرس مقاومت اولیه
  • افزایش سرعت گیرش و سخت شدن بتن و ملات
  • افزایش انسجام و دوام بتن و ملات دربرابر یخبندان
 *دقت شود که این نوع ماده به علت داشتن یون کلراید فقط در بتن های غیر مسلح استفاده می شود.

مقدار مصرف:

 

میزان مصرف ضدیخ بتن به برودت های هوای محیط وهمچنین به عیار بتن بستگی دارد. لذا پیش بینی تغییرات دمای محیط به منظور تعیین دقیق مقدار مصرف باید همواره مورد توجه قرار گرفته  شود . به عنوان مثال اگر سازه ای (فونداسیون) با بتن ۳۵۰ کیلوگرم بر متر مکعب ریخته شود و دما در شب به ۷- درجه ی سانتیگراد برسد باید ۲/۵ درصد وزن سیمان مصرفی از ضد یخ استفاده نمود یعنی به ازای هر کیسه سیمان ۵۰ کیلویی باید ۱/۲۵۰ کیلو ضدیخ مصرف نمود. 

 

روش مصرف

 

  •  حتماً دقت شود از ضد با کلراید جهت بتن ریزی در بتن های مسلح استفاده نشود.
  • این مواد را درهر دمایی، بدور از رطوبت و آفتاب می توان نگهداری نمود.
*رعایت قواعد کلی بتن ریزی در هوای سرد حتی با مصرف ضدیخ پودری الزامی است