responsive carousel
اسپیسر گرد دیواری (Wheel)

این اسپیسر مخصوص سطوح عمودی می باشد که اصطلاحاً به آن اسپیسر خورشیدی یا چرخی گفته می شود.
موارد کاربرد و میزان مصرف:
پرمصرف ترین و عمومی ترین فاصله نگهدار چرخی است . این فاصله نگهدار در بتن های پیش ساخته و درجا استفاده می شود. ویلبار داری دهانه گیره مانند است که کمک می کند تا این فاصله نگهدار همراه میلگردهایی با سایزهای متفاوت بکار رود 

خواص و اثرات
* مطابق با استاندارد BSI 7973
* دارای قدرت تحمل بار مناسب
* ساختار و طراحی مناسب که در مقابل بتن سیال مانع ایجاد نمی کند
* ایجاد حداقل سطح تماس با قالب که در بتن های Expose مهم است

کاربرد
*مناسب برای بتن ریزی های عمودی، دیوارها و ستون ها
* برای ایجاد پوشش بتن 100-15 میلیمتر
* برای میلگرد با قطر 32-4 میلیمتر

روش مصرف
به طور کلی فاصله دو اسپیسر، 50 برابر قطر میلگرد است. یعنی اگر ویلبار برای میلگرد 12 استفاده می شود، فاصله بین دو اسپیسر 50×12 میلیمتر یا 60 سانتیمتر است. البته این فاصله (بین دو فاصله نگهدار) نباید بیش از 1 متر باشد. مهندسان و طراحان گرامی می توانند برای اطلاعات دقیقتر به استاندارد BSI 7973 یا کتاب پوشش بتنی و نقش فضاسازها مراجعه کنند.