responsive carousel
اسپیسر راند چیر (Round)

موارد کاربرد :
اسپیسر دایره ای و محکم که برای سطوح بزرگ به آسانی بکار می رود استفاده از این اسپیسر به صرفه و راحت است.