responsive carousel
اسپیسر سنگین کف ( Hard Chair )

*  موارد کاربرد و میزان مصرف :

 

اسپیسر سنگین ( Hard Chair ) در کف سازی های سنگین و پرتراکم مانند فوندانسیون و تیر و شناژ که قطر میلگرد آنها از سایز 18 الی 32 میلیمتر میباشد مورد استفاده قرار میگیرد. میزان مصرف در کف هایی با وزن سنگین و پرتراکم 4 عدد در هر متر مربع از واحد سطح و در تیرها و پوترها 3 عدد در هر متر طول می باشد. این محصول کاملا آب بند و غیر قابل نفوذ بوده و در ابعاد 25 میلیمتر تا 75 میلیمتر تولید میگردد. اسپیسر سنگین با طراحی منحصر به فرد و مقاومت عالی هر گونه نیاز مهندسان و طراحان گرامی را در کارهای پیچیده وسنگین بر آورده می کند.

 

 

*  خواص و اثرات :

-  مطابق با استاندارد BSI 7973

-  برای پوشش بتنی از 30 تا 75 میلیمتر

-  قادر به تحمل 300 کیلوگرم بار نقطه ای

-  طراحی آب بند جهت جلوگیری از نفوذ یون کلرو سولفات ها 

 

 مدل

کد

پوشش بتن (mm)

قطرمیلگرد (mm)

تعداد در بسته 

Hard Chair 30/16-32 H-30 30 16-32 500
Hard Chair 40/8-240 H-41 40 8-24 750
 Hard chair 40/16-32 H-40 40 16-32 750
  Hard Chair 50/8-24 H-51 50 8-24 500
 Hard Chair 50/16-32 H-50 50 16-32 500
 Hard Chair 60/16-32 H-60 60 16-32 250
 Hard Chair 75/16-32 H-75 75 16-32 250
Hard Chair 100/16-32 H-100 100 16-32 250